Pokazuje 1-6 z 6 wyników

Rekrutacja

Ogłaszamy rekrutację do naszej szkoły na rok szkolny 2020/2021. Jest to już 31 rekrutacja w historii I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Zgodę na utworzenie szkoły otrzymaliśmy wiosną 1990 roku. Była to wówczas pierwsza niepubliczna szkoła w Bydgoszczy.  patrz link …

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych …

Nauczanie domowe

Od września 2018 r. nasza szkoła jest otwarta dla uczniów chcących realizować obowiązek szkolny i obowiązek nauczania poza szkołą w ramach nauczania domowego, zgodnie z art. 37 ustawy – Prawo oświatowe. Pierwsi uczniowie zaczęli naukę w tym trybie 1 września …