Instytucje Pomocowe w Bydgoszczy

Instytucje i stowarzyszenia udzielające pomocy uczniom oraz ich rodzicom

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy

ul. Jana III Sobieskiego 10
tel. 52 322 52 06
– zapobieganie niepowodzeniom szkolnym
– doradztwo zawodowe
– indywidualne spotkania z psychologiem i pedagogiem
– sporządzanie opinii oraz orzeczeń
– diagnoza dzieci z wadą wzroku, słuchu i z autyzmem

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

ul. Ogrodowa 9
tel. 52 325 44 10
– pomoc finansowa
– wspomaganie rodziny w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych

3. Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego

ul. Sułkowskiego 58 a
Poradnia dla dzieci i młodzieży
tel. 52 371 01 58
– diagnoza i leczenie chorób i zaburzeń psychicznych
– pełna diagnoza psychologiczna
– psychoterapia indywidualna i grupowa
– terapia odwykowa w pełnym zakresie

4. Klinika Psychiatrii Collegium Medicum

ul. Kurpińskiego 19
tel. 52 585 40 39
52 585 42 56

– zaburzenia odżywiania
– zaburzenia depresyjne
– zaburzenia zachowania

5. Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Bydgoszczy

ul. Konarskiego 1-3, budynek C
tel. 52 583 54 13
– doradztwo rodzinne
– placówki interwencyjne dla dzieci i młodzieży

6. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy VI Wydział Rodzinny i Nieletnich

ul. Grudziądzka 45
tel. 52 325 33 86
kuratorzy rodzinni
tel. 52 587 85 00

7. Bydgoskie Centrum Wsparcia Rodziny

ul. Dunikowskiego 2
tel. 52 375 33 82
– terapia rodzin
– poradnictwo

8. Miejska Poradnia Rodzinna w Bydgoszczy

ul. Gdańska 1
tel. 52 321 11 26
– terapia rodzin
– poradnictwo

9. Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA

ul. Przodowników Pracy 12
tel. 52 375 54 05
tel. 52 361 76 82
– profilaktyka wszystkich rodzajów uzależnień również u dzieci i młodzieży

10. Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii

ul. Gajowa 43
tel. 52 371 19 08
tel. 664 664 377
– uczestnictwo w programach FreD i CANDIS dla osób uzależnionych od narkotyków, alkoholu, nikotyny, substancji psychoaktywnych
– towarzystwo prowadzi świetlicę środowiskową dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym

11. MONAR – Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień  w Bydgoszczy

ul. Bohaterów Kragujewca 11
tel. 52 361 21 43
– poradnictwo dla młodzieży
– poradnictwo dla rodzin i rodziców
– diagnoza uzależnieniowa
– grupa terapeutyczna dla młodzieży uzależnionej
– grupa wsparcia dla młodzieży eksperymentującej
– grupa psychoedukacyjna dla rodzin dzieci uzależnionych
– grupa wsparcia dla rodzin dzieci uzależnionych
– konsultacje psychiatryczne
– grupa wsparcia dla „neofitów”
– konsultacje psychologiczne

12. Telefon Zaufania „Zatrzymaj Przemoc”

tel. 800 12 01 48
tel. 22 621 35 37
Telefon interwencyjny
600 070 717
Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna
22 425 98 48
poniedzałek-piątek 17:00-20:00
Całodobowa Bezpłatna Infolinia dla Dzieci Młodzieży, Rodziców i Nauczycieli
800 080 222

13. Fundacja Praesterno, Ośrodek Socjoterapeuytczny dla Młodzieży w Bydgoszczy

ul. Jagiellońska 48
tel. 731 046 427
– grupy rozwoju osobistego
– konsultacje z psychologiem

Ogólnopolski Telefon Zaufania

116 11

Niebieska Linia
800 120 002
801 120 002

Całodobowa Bezpłatna Infolinia dla Dzieci i Młodzieży
800 080 222

Koronawirus – ważne informacje

Telefoniczna Infolinia Pacjenta
800 190 590
– całodobowo, informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Kujawska 4
tel. 22 25 00 115

Powszechne punkty szczepień w Bydgoszczy
ul. Gdańska 187 (Tereny Wystawiennicze w Myślęcinku)
tel. 698 752 624
ul. Ewy Szelburg-Zarembiny 19
tel. 52 343 07 69
ul. Profesora Sylwestra Kaliskiego 7 (budynek Politechniki Bydgoskiej)
tel. 52 300 29 90