Nauczanie domowe

Od września 2018 r. nasza szkoła jest otwarta dla uczniów chcących realizować obowiązek szkolny i obowiązek nauczania poza szkołą w ramach nauczania domowego, zgodnie z art.37 ustawy – Prawo oświatowe. Pierwsi uczniowie zaczną naukę w tym trybie już 1.09.2018 r.

Zapraszamy!