Otwarcie wystawy

7 października 2019 roku o godz. 12:00 uczestniczyliśmy w oficjalnym otwarciu wystawy

“Inżynierowie i technicy w ostatnim stuleciu w Bydgoszczy”

zorganizowanej przez Zarząd Bydgoskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Bydgoszczy oraz Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej  Izby Inżynierów Budownictwa w Bydgoszczy w ramach BYDGOKIEGO ROKU WOLNOŚCI.