Podziękowania

Dziękujemy naszym rozśpiewanym uczniom, Weronice i Antkowi, za udział w IX Koncercie Charytatywnym SzACh, zorganizowanym przez Zespół Szkół nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy 23 maja 2019 roku. Cieszymy się, że wykorzystujecie swój talent do wspierania tego typu inicjatyw.