Zapisy do Liceum

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej szkoły, a także do odwiedzenia nas osobiście po uprzednim umówieniu spotkania. Będzie to okazja, by poznać nauczycieli, uczniów i zobaczyć jak wspaniała atmosfera panuje w naszej szkole na co dzień.

Komunikat z dnia 13 sierpnia 2019 roku
Mamy jeszcze możliwość przyjęcia uczniów do trzyletniego liceum ogólnokształcącego (po gimnazjum). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz oceny na świadectwie i wynik egzaminu gimnazjalnego.

Nie przewidujemy pracy dwuzmianowej. W naszej szkole obowiązkowe zajęcia lekcyjne zaczynają się o godzinie 8.00 i kończą się najpóźniej o godzinie 15.25.

Naukę w zakresie rozszerzonym staramy się dostosować do zainteresowań kandydatów.

Przewidujemy oprócz języka angielskiego naukę języka hiszpańskiego. Istnieje też możliwość dodatkowej nauki języka francuskiego i rosyjskiego w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Nasza szkoła jest również otwarta dla uczniów chcących realizować obowiązek szkolny i obowiązek nauczania poza szkołą w ramach nauczania domowego, zgodnie z art. 37 ustawy – Prawo oświatowe.

Dodatkowe zapisy do Liceum

Mamy jeszcze pojedyncze wolne miejsca w drugiej i trzeciej klasie liceum na rok szkolny 2019/2020. W klasie drugiej uczniowie uczą się przedmiotów w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym (język polski, język francuski, historia, wos, biologia).

Wiele sposobów zapisów

Wiele sposobów zapisów

Sekretariat

Możesz zdobyć i złożyć osobiście niezbędne dokumenty w naszym sekretariacie.
Sekretariat otwarty w godzinach: 7:00 - 15:00

Drogą elektroniczną lub pocztową

Pobierz niezbędne dokumenty, wypełnij i wyślij do sekretariatu drogą mailową lub pocztą.
Podanie do Liceum - Pobierz

Rekrutacja online

Złóż zgłoszenie przy użyciu formularza zgłoszeniowego na naszej stronie.
Więcej informacji poniżej

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

Rekrutacja do I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego odbywa się w czterech prostych krokach!

Czekamy na Ciebie! Przyjdź, zobacz, zapoznaj się z nietypową, ale jakże atrakcyjną szkołą.

Tzw. Drzwi otwarte w naszej szkole są dla Ciebie i Twoich rodziców dostępne zawsze. Wystarczy tylko zadzwonić i umówić się na spotkanie z nami i naszą szkołą. Czekamy!

Umawianie spotkania

Czekamy na Ciebie i Twoich rodziców codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00 (najlepiej umówić się wcześniej telefonicznie – 523493033, 697816614)

Rozmowa z dyrekcją

Podstawą rekrutacji jest rozmowa dyrekcji – pedagoga z kandydatem oraz wyniki nauczania i zachowania z I półrocza.

- Podanie o przyjęcie do szkoły oraz kwestionariusz kandydat (do obioru w naszej szkole lub kliknij tu Liceum / Gimnazjum)
- Dwa zdjęcia legitymacyjne
- Kartę zdrowia z poprzedniej szkoły (po ukończeniu nauki w gimnazjum)

Podpisanie umowy

Następnie rodzice mają obowiązek podpisać umowę cywilno-prawną ze szkołą (umowy są już w tej chwili podpisywane) i wpłacić wpisowe na konto szkoły lub w sekretariacie.

Dostarczenie dokumentów

Do dnia 23 czerwca (do godziny 15.30) należy dostarczyć do sekretariatu naszej szkoły oryginał świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej i zaświadczenie o wyniku egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum. W tym samym momencie uczeń otrzyma od nas:

- listę podręczników do klasy pierwszej będzie też umieszczona na naszej stronie - pisemną informację o obozie adaptacyjnym (miejscu, terminie, programie, wysokości opłaty)

Rekrutacja online

Rekrutacja online

Proszę wypełnić wymagane pola aby wysłać zgłoszenie. Następie skontaktujemy się z Tobą, aby wykonać dalsze kroki rekrutacji i uzupełnić niezbędne dokumenty.

Administratorem podanych danych osobowych jest I Prywatne Liceum Ogólnokształcące, ul. Jagiellońska 27, 85-097 Bydgoszcz, reprezentowane przez Dyrektora Szkoły, e-mail: szkola@palac.bydgoszcz.pl), tel. 52 3493033. Dane podane w formularzu kontaktowym przetwarzane będą, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO)  w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie. Osoba wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma prawo dostępu do treści przekazanych danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator nie udostępnia ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez  1 rok. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.

* – Pole wymagane