[/vc_column_text][/vc_column]

Dodatkowe zapisy do Liceum

Mamy jeszcze pojedyncze wolne miejsca w drugiej i trzeciej klasie liceum na rok szkolny 2019/2020. W klasie drugiej uczniowie uczą się przedmiotów w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym (język polski, język francuski, historia, wos, biologia).

[/vc_row]

Wiele sposobów zapisów

Wiele sposobów zapisów

Sekretariat

Możesz zdobyć i złożyć osobiście niezbędne dokumenty w naszym sekretariacie.
Sekretariat otwarty w godzinach: 7:00 - 15:00

Drogą elektroniczną lub pocztową

Pobierz niezbędne dokumenty, wypełnij i wyślij do sekretariatu drogą mailową lub pocztą.
Podanie do Liceum - Pobierz

Rekrutacja online

Złóż zgłoszenie przy użyciu formularza zgłoszeniowego na naszej stronie.
Więcej informacji poniżej

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

Rekrutacja do I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego odbywa się w czterech prostych krokach!

Czekamy na Ciebie! Przyjdź, zobacz, zapoznaj się z nietypową, ale jakże atrakcyjną szkołą.

Tzw. Drzwi otwarte w naszej szkole są dla Ciebie i Twoich rodziców dostępne zawsze. Wystarczy tylko zadzwonić i umówić się na spotkanie z nami i naszą szkołą. Czekamy!

Ogłaszamy zapisy na rok szkolny 2020/2021.
Nasze liceum mieści się od trzydziestu lat w Pałacu Młodzieży. Jest to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, to znaczy, że świadectwa uzyskane w tej szkole są równoważne ze świadectwami szkół publicznych.
I Prywatne Liceum Ogólnokształcące jest małą, kameralną szkołą, w której uczniowie uczą się w małolicznych klasach. Obca nam jest nauka w systemie dwuzmianowym, a zajęcia zaczynają się o godzinie 8 i kończą najpóźniej o godz. 15.25. Po tej godzinie jest możliwość skorzystania na miejscu z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych realizowanych w odnowionym Pałacu Młodzieży.
W naszej szkole zdobywa się wiedzę w przyjaznej dla każdego ucznia atmosferze, a kadra służy pomocą także uczniom z wszelkiego rodzaju problemami i trudnościami, jak np. dysleksja. W nowym roku szkolnym mamy zamiar utworzyć jedną szesnastoosobową klasę (a więc trzeba się spieszyć !), w której uczniowie będą uczyli się m.in. przedmiotów na poziomie rozszerzonym według własnego wyboru, zwłaszcza jeżeli będą pierwszymi wybierającymi lub wykażą się już sprecyzowanymi zainteresowaniami dotyczącymi wybieranych przedmiotów. Wśród przedmiotów rozszerzonych nauczanych w naszej szkole jest historia sztuki, którą można zdawać na egzaminie maturalnym m.in. po to, aby być może później studiować kierunki artystyczne, konserwację zabytków, architekturę , ochronę dóbr kultury, itp.
O przyjęciu do I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego decydować będzie: kolejność zgłoszeń, wynik rozmowy kandydata z dyrektorem – pedagogiem, oceny uzyskane na półrocze i na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz wynik egzaminu ósmoklasisty.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej szkoły, a także do odwiedzenia nas osobiście po uprzednim umówieniu spotkana (nr tel. 697 816 614, 52 349 30 33). Będzie to okazja, by poznać nauczycieli, uczniów i zobaczyć jak wspaniała atmosfera panuje w naszej szkole na co dzień.
Nasza szkoła jest również otwarta dla uczniów chcących realizować obowiązek szkolny i obowiązek nauki poza szkołą, w ramach nauczania domowego, zgodnie z art. 37 ustawy – Prawo Oświatowe.

Umawianie spotkania

Czekamy na Ciebie i Twoich rodziców codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00 (najlepiej umówić się wcześniej telefonicznie – 523493033, 697816614)

Rozmowa z dyrekcją

Podstawą rekrutacji jest rozmowa dyrekcji – pedagoga z kandydatem oraz wyniki nauczania i zachowania z I półrocza.

- Podanie o przyjęcie do szkoły oraz kwestionariusz kandydat (do obioru w naszej szkole lub kliknij tu Liceum / Gimnazjum)
- Dwa zdjęcia legitymacyjne
- Kartę zdrowia z poprzedniej szkoły (po ukończeniu nauki w gimnazjum)

Podpisanie umowy

Następnie rodzice mają obowiązek podpisać umowę cywilno-prawną ze szkołą (umowy są już w tej chwili podpisywane) i wpłacić wpisowe na konto szkoły lub w sekretariacie.

Dostarczenie dokumentów

Do dnia 23 czerwca (do godziny 15.30) należy dostarczyć do sekretariatu naszej szkoły oryginał świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej i zaświadczenie o wyniku egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum. W tym samym momencie uczeń otrzyma od nas:

- listę podręczników do klasy pierwszej będzie też umieszczona na naszej stronie - pisemną informację o obozie adaptacyjnym (miejscu, terminie, programie, wysokości opłaty)

Rekrutacja online

Rekrutacja online

Proszę wypełnić wymagane pola aby wysłać zgłoszenie. Następie skontaktujemy się z Tobą, aby wykonać dalsze kroki rekrutacji i uzupełnić niezbędne dokumenty.

Administratorem podanych danych osobowych jest I Prywatne Liceum Ogólnokształcące, ul. Jagiellońska 27, 85-097 Bydgoszcz, reprezentowane przez Dyrektora Szkoły, e-mail: szkola@palac.bydgoszcz.pl), tel. 52 3493033. Dane podane w formularzu kontaktowym przetwarzane będą, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO)  w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie. Osoba wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma prawo dostępu do treści przekazanych danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator nie udostępnia ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez  1 rok. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.

* – Pole wymagane