Informacje dla rodziców

Ulotka dotycząca rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

Informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego można uzyskać w: 1. ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457), zwaną dalej „ustawą” 2. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia …

Pedagog szkolny

Uczniu, Rodzicu, Jestem tu dla Was. Chcę służyć Wam pomocą i radą. UCZNIU,  jeśli masz trudności w kontaktach z rówieśnikami, nie wiesz, jak efektywnie się uczyć, jak gospodarować swoim czasem, nie umiesz skoncentrować się na lekcji, inni wciąż narzekają na …