Informacje dla uczniów

Informacje dla uczniów

Komunikat

W świetle zapowiedzi strajku, który miałby się rozpocząć w przyszłym tygodniu w szkołach informuję, że praca w naszym gimnazjum i liceum będzie przebiegać bez zakłóceń, zgodnie z planem zajęć i z wyznaczonym wcześniej kalendarzem szkolnym. Na egzamin gimnazjalny uczniowie powinni …

Informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

Informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego można uzyskać w: 1. ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457), zwaną dalej „ustawą” 2. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia …

Pedagog szkolny

Uczniu, Rodzicu, Jestem tu dla Was. Chcę służyć Wam pomocą i radą. UCZNIU,  jeśli masz trudności w kontaktach z rówieśnikami, nie wiesz, jak efektywnie się uczyć, jak gospodarować swoim czasem, nie umiesz skoncentrować się na lekcji, inni wciąż narzekają na …

Kalendarium

Kalendarium
Rozpoczęcie roku szkolnego  3 września 2018 roku
Badania diagnostyczne (wszystkie klasy)  wrzesień  2018 roku
Próbny egzamin gimnazjalny w kl. 3 gim  3, 4 i 5 grudnia 2018 roku
Wigilia szkolna   21 grudnia 2018 roku
Zimowa przerwa świąteczna   23-31 grudnia 2018 roku
Koniec I semestru   11 stycznia 2019
Ferie zimowe   14-27 stycznia 2019 roku
Wiosenna przerwa świąteczna  18-23 kwietnia 2019 roku

Egzamin gimnazjalny

  • część humanistyczna
  • część matematyczno – przyrodnicza
  •  język obcy nowożytny
 

10 kwietnia 2019 roku
11 kwietnia 2019 roku
12 kwietnia 2019 roku

Próbny egzamin maturalny dla kl. II liceum

Badanie diagnostyczne dla kl. I liceum

 6, 7 i 8 maja 2019 roku
Zakończenie roku szkolnego  21 czerwca 2019 roku
Dodatkowe dni wolne od zajęć

dla liceum dni egzaminu gimnazjalnego
dla gimnazjum dni egzaminu maturalnego

02 listopada 2018 roku
02 maja 2019 roku

10, 11 i 12 kwietnia 2019 roku
6, 7 i 8 maja 2019 roku

Plany lekcji

Plany lekcji

Godziny lekcyjne

Godziny lekcyjne

1. 8:00 – 8:45
2. 8:55 – 9:40
3. 9:50 – 10:35
4. 11:00 – 11:45
5. 11:55 – 12:40
6. 12:50 – 13:35
7. 13:45 – 14:30
8. 14:40 – 15:25

Podręczniki

Podręczniki

Szkolny zestaw podręczników dopuszczonych do użytku w I Prywatnym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy w roku szkolnym 2018/2019

Podręczniki do III klasy Gimnazjum - Pobierz
Podręczniki do I klasy Liceum - Pobierz
Podręczniki do II klasy Liceum - Pobierz

Lektury

Lektury
Lektury dla Liceum i Gimnazjum - Pobierz