Informacje dla uczniów

Informacje dla uczniów

Zakończenie roku

UWAGA! Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 25 czerwca 2021 o godz. 11:00 w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży.

Zarządzenie Dyrektora

Zarządzenie Dyrektora  I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczyz dnia 26 sierpnia 2020 rokuw sprawie regulaminu funkcjonowania Szkoły w okresie epidemii Działając na  podstawie wytycznych  Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie  ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów …

Regulamin funkcjonowania I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego od 1 września 202

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2Dyrektora I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczyz dnia 26 sierpnia 2020 r. Regulamin funkcjonowania I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego  od 1 września 2020 roku w okresie epidemii COVID-19 1. Do szkoły możesz przyjść wyłącznie zdrowy, jeżeli nie masz żadnych objawów infekcji górnych dróg oddechowych i gorączki oraz, …

Komunikat

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami dni egzaminu maturalnego tj. od 4 do 7 maja 2021 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla klasy I i klas II.

Narzędzia do uczenia zdalnego pomocne w nauce szkolnej

Narzędzia do uczenia zdalnego pomocne w nauce szkolnej: 1.Epodręczniki (epodreczniki.pl) 2.Zdalne lekcje (https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/liceum-4-letnie-nowa-podstawa-programowa–klasa-1 zdalne lekcje) 3.Matematyka szkolna-teoria i zadania z rozwiązaniami (matematykaszkolna.pl) 4. matematyka.pisz.pl 5. mathman.pl (przez tydzień bezpłatny) 6. howgh.pl – lekcje matematyki 7. pl.duolingo.com – ćwiczenia pomocne w nauce języka angielskiego 8. wszechnica.org.pl -wykłady 9.Centrum Nauki Kopernik …

Instytucje pomocowe w Bydgoszczy

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy ul. Jana III Sobieskiego 10, tel. 52 322 52 06 Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” w Bydgoszczy ul. Śliwińskiego 12, tel. 52 375 54 05 ul. J. Porazińskiej 9  (Filia Fordon), tel. 52 344 52 82 Poradnia Terapii …

Podstawy prawne egzaminu maturalnego

2020_12_29_EM_InformacjaPobierz

Aneks do Wewnątrzszkolnych Zasad Oceny Zachowania obowiązujący w okresie pandemii

Nadrzędnym dokumentem określającym ocenę zachowania ucznia są Kryteria Oceny Zachowania Ucznia zawarte w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania oraz wewnętrzne regulaminy Szkoły. W okresie nauki stacjonarnej w czasie epidemii dodatkowym kryterium oceny zachowania jest przestrzeganie zasad zawartych w Zarządzeniu nr 2 Dyrektora Szkoły i wewnętrznych regulaminach Szkoły. W okresie nauki …

Bezpieczny powrót do szkoły

Komunikat

Uwaga, istnieje możliwość zorganizowania na terenie szkoły w godzinach popołudniowych konsultacji dla uczniów poszczególnych klas. Spotkania te mogą służyć m.in. wykazaniu się przed nauczycielem swoją wiedzą zasługującą na podwyższenie proponowanej oceny na zakończenie roku szkolnego lub ponownemu wyjaśnieniu przez nauczyciela jakiegoś tematu ( w tym przypadku należy wcześniej …

Kalendarium

Kalendarium

I Prywatne  Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy

Kalendarium roku szkolnego 2020/2021

 

Rozpoczęcie roku szkolnego                                                 1 września 2020 roku

Badanie diagnostyczne                                                         wrzesień 2020 roku

Próbny egzamin maturalny w klasie trzeciej                      listopad/grudzień 2020 roku

Wigilia szkolna                                                                        22 grudnia 2020 roku

Zimowa przerwa świąteczna                                                 23 – 31 grudnia 2020 roku

Koniec  I  semestru                                                                  29 stycznia 2021 roku

Ferie zimowe                                                                            4-15 stycznia 2021 roku

Wiosenna  przerwa świąteczna                                             1-6  kwietnia 2021 roku

Zakończenie nauki w klasie III                                               30 kwietnia 2021 roku

Egzamin maturalny:

– język polski                                                                            4 maja 2021

– matematyka                                                                          5 maja 2021

– język  angielski                                                                      6 maja 2021

Próbny egzamin maturalny w klasie II                                 maj  2021 roku

Zakończenie roku szkolnego                                                  25 czerwca 2021 roku

Dodatkowe dni wolne od zajęć:                                             4 i 5 stycznia 2021

                                                                                                     4,5,6 i 7 maja 2021 roku

                                                                                                     4  czerwca 2021 roku

 

Bydgoszcz, dnia  23.08.2020

 

Plany lekcji

Godziny lekcyjne

Godziny lekcyjne

1. 8:00 – 8:45
2. 8:55 – 9:40
3. 9:50 – 10:35
4. 11:00 – 11:45
5. 11:55 – 12:40
6. 12:50 – 13:35
7. 13:45 – 14:30
8. 14:40 – 15:25

Podręczniki

Podręczniki
Podręczniki LO, klasa III 2020/2021 - Pobierz
Podręczniki LO, klasa IIp 2020/2021 - Pobierz
Podręczniki LO, klasa IIg 2020/2021 - Pobierz
Podręczniki po szkole podstawowej, klasa I 2020/2021 - Pobierz

Lektury

Lektury
Lektury dla Liceum - Pobierz