Kalendarium

Kalendarium

I Prywatne  Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy

Kalendarium roku szkolnego 2021/2022

 

Rozpoczęcie roku szkolnego                                                 1 września 2021             

Badanie diagnostyczne                                                          wrzesień 2021          

Próbny egzamin maturalny w klasie trzeciej                      listopad/grudzień 2021     

Wigilia szkolna                                                                        22 grudnia 2021                                                    

Zimowa przerwa świąteczna                                                23-31 grudnia 2021                                    

Koniec  I  semestru                                                                  14 stycznia 2022              

Ferie zimowe                                                                           17-30 stycznia 2022

Wiosenna  przerwa świąteczna                                            14-19 kwietnia 2022  

Zakończenie nauki w klasie III                                             29 kwietnia 2022                                

Egzamin maturalny:

– język polski                                                                         4 maja 2022                  

– matematyka                                                                        5 maja 2022         

– język  angielski                                                                    6 maja 2022      

Próbny egzamin maturalny w klasie II                               maj 2022

Zakończenie roku szkolnego                                                24 czerwca 2022

Dodatkowe dni wolne od zajęć:                                          14 października 2021

                                                                                                  12 listopada 2021          

                                                                                                  7 tycznia 2022

                                                                                                  2 maja 2022

                                                                                                  4, 5 i 6 maja 2022

                                                                                                   17 czerwca 2022

 

 

 

Bydgoszcz dnia 23.08.2021

                                                                                                     

                                                                                                     

 

 

 

Plany lekcji

Godziny lekcyjne

Godziny lekcyjne

1. 8:00 – 8:45
2. 8:55 – 9:40
3. 9:50 – 10:35
4. 11:00 – 11:45
5. 11:55 – 12:40
6. 12:50 – 13:35
7. 13:45 – 14:30
8. 14:40 – 15:25

Podręczniki

Podręczniki
Podręczniki LO, klasa IIIp 2021/2022 - Pobierz
Podręczniki LO, klasa IIIg 2021/2022 - Pobierz
Podręczniki LO, klasa II - pobierz
Podręczniki po szkole podstawowej, klasa I 2021/2022 - Pobierz

Lektury

Lektury
Lektury szkolne (obowiązkowe i uzupełniające) znajdziesz w niżej podanym rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 sierpnia 2021 roku.

DZ.U.2021 poz.1537

https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2021.235.0001537,rozporzadzenie-ministra-edukacji-i-nauki-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-liceum-ogolnoksztalcacego-technikum-oraz-branzowej-szkoly-ii-stopnia.html

Informacje dla uczniów

Informacje dla uczniów

Uwaga Uczniowie kl. I

Zajęcia 2 i 3 września 2021 odbywać się będą  w godz. 9.00 – 13.00 (nie przynosimy zeszytów i podręczników).

Szczepienia COVID 19

Rekomenduję szczepienia dla dzieci. Urszula Kieler

UWAGA! Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22 odbędzie się 1 września 2021 o godz. 9.30 w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży.Zapraszamy

Instytucje Pomocowe w Bydgoszczy

Instytucje i stowarzyszenia udzielające pomocy uczniom oraz ich rodzicom 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Bydgoszczy ul. Jana III Sobieskiego 10 tel. 52 322 52 06 – zapobieganie niepowodzeniom szkolnym – doradztwo zawodowe – indywidualne spotkania z psychologiem i pedagogiem – sporządzanie opinii oraz orzeczeń – diagnoza dzieci …

Zakończenie roku

UWAGA! Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 25 czerwca 2021 o godz. 11:00 w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży.

Zarządzenie Dyrektora

Zarządzenie Dyrektora  I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczyz dnia 26 sierpnia 2020 rokuw sprawie regulaminu funkcjonowania Szkoły w okresie epidemii Działając na  podstawie wytycznych  Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 roku w sprawie  ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów …

Regulamin funkcjonowania I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego od 1 września 202

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2Dyrektora I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczyz dnia 26 sierpnia 2020 r. Regulamin funkcjonowania I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego  od 1 września 2020 roku w okresie epidemii COVID-19 1. Do szkoły możesz przyjść wyłącznie zdrowy, jeżeli nie masz żadnych objawów infekcji górnych dróg oddechowych i gorączki oraz, …

Komunikat

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami dni egzaminu maturalnego tj. od 4 do 7 maja 2021 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla klasy I i klas II.

Narzędzia do uczenia zdalnego pomocne w nauce szkolnej

Narzędzia do uczenia zdalnego pomocne w nauce szkolnej: 1.Epodręczniki (epodreczniki.pl) 2.Zdalne lekcje (https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/liceum-4-letnie-nowa-podstawa-programowa–klasa-1 zdalne lekcje) 3.Matematyka szkolna-teoria i zadania z rozwiązaniami (matematykaszkolna.pl) 4. matematyka.pisz.pl 5. mathman.pl (przez tydzień bezpłatny) 6. howgh.pl – lekcje matematyki 7. pl.duolingo.com – ćwiczenia pomocne w nauce języka angielskiego 8. wszechnica.org.pl -wykłady 9.Centrum Nauki Kopernik …

Podstawy prawne egzaminu maturalnego

2020_12_29_EM_InformacjaPobierz