Back

21.09.2017 – Wykład Wojciecha Kielera

Nasz nauczyciel p. Wojciech Kieler w Muzem Okręgowym wygłosił wykład pt. “Gry przestrzenne”, towarzyszący wystawie “Zabawy ze sztuką”.