Back

Języki obce

Język angielski, język niemiecki, język hiszpański (do wyboru) i w obecnej trzeciej klasie język francuski. W ramach zajęć dodatkowych możliwość uczenia się języka rosyjskiego i francuskiego.

Nauczanie domowe

Od września 2018 r. nasza szkoła jest otwarta dla uczniów chcących realizować obowiązek szkolny i obowiązek nauczania poza szkołą w ramach nauczania domowego, zgodnie z art. 37 ustawy – Prawo oświatowe. Pierwsi uczniowie zaczęli naukę w tym trybie 1 września 2018 i z powodzeniem ukończyli licealną klasę 19 …

20.06.2018 – Ostatnie lekcje tego roku

Na ostatnie, w tym roku szkolnym lekcje, wyszliśmy z budynku udając się do Filharmonii Pomorskiej na koncert Wakacyjny Broadway i na Stadion Zawiszy do Galerii Sportu Bydgoskiego. Całości naszych przygotowań do wakacji dopełniło spotkanie z przedstawicielem Straży Miejskiej na temat bezpiecznego wypoczynku letniego.

Sukces Nelly

Sukces naszej uczennicy! Nelly została laureatką konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego organizowanego przez Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty. Jesteśmy dumni z Nelly i życzymy jej dalszych sukcesów.