Back

Byliśmy w Delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej

Spotkaliśmy się tu z pracownikami IPN, obejrzeliśmy filmy edukacyjne i materiały wystawiennicze. Nabyliśmy  wydawnictwa. Wszystko to w ciekawy sposób uzupełniło i  wzbogaciło naszą wiedzę z historii najnowszej.