Back

Cieszymy się wolną Ojczyzną

105 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości po czasach zaborów uczciliśmy kilkakrotnym śpiewaniem hymnu państwowego. Wysłuchaliśmy też archiwalnego nagrania Mazurka Dąbrowskiego z roku 1927, czyli z roku, w którym stał się on polskim hymnem. Złożyliśmy wiązanki kwiatów pod pomnikiem Wincentego Witosa – jednego z ojców naszej niepodległości i trzykrotnego premiera Polski. Uczniowie klasy czwartej przybliżyli nam w wykładzie niektóre postaci, którym zawdzięczamy wyzwolenie spod rozbiorów: Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Romana Dmowskiego i Wincentego Witosa. Dziękujemy Oliwii R., Oliwii B., Marii i Antoniemu za krótki koncert piosenek patriotycznych. Kolejny raz zaśpiewaliśmy hymn Polski z przedszkolakami, którzy dziarsko śpiewali cztery zwrotki hymnu.