Back

Dzień Wszystkich Świętych


Z okazji zbliżającego się święta, jak zwykle od lat, odwiedziliśmy Cmentarz Starofarny – najstarszy katolicki cmentarz Bydgoszczy. Przeprowadziliśmy tam lekcję, która składała się z naszych wystąpień na temat spoczywających tu zasłużonych bydgoszczan. Nasze wiadomości o Władysławie Paciorkiewiczu, Emilu Warmińskim, Jerzym Sulimie Kamińskim, Teofilu Magdzińskim, Julianie Prejsie, Wandzie Poznańskiej, Maksymilianie Antonim Piotrowskim uzupełniała Pani Dyrektor.
Uczciliśmy także bydgoszczan pochodzenia ewangelickiego pochowanych obok siedziby naszej szkoły. Postawiliśmy tam kwiaty i odmówiliśmy “Wieczny odpoczynek”.