Back

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

3 września uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Uczniów oraz ich rodziców, a także kadrę pedagogiczną przywitała dyrektor szkoły Urszula Kieler. Pani dyrektor przedstawiła nowych nauczycieli, którzy dołączyli do zespołu oraz omówiła plany na najbliższy rok. Nauczyciel Wiedzy o kulturze, pan Wojciech Kieler, opowiedział o konkursach, w jakich uczniowie będą mogli wziąć udział w tym roku szkolnym.

Inaugurację zakończył niezwykle ciekawy wykład uczennicy III klasy gimnazjum, Zuzanny, na temat wpływu odżywiania na proces uczenia się pt. „Żyj zdrowo”.