Back

Informacja dot. logowania na platformie Discord

Jest mi niezmiernie przykro, że niektórzy z Państwa mieli problem z zalogowaniem się na platformę Discord podczas zebrania. Prawdopodobną przyczyną trudności było włączanie się większej ilości osób, niż było to przewidziane. W przyszłości proszę korzystać wyłącznie z profilu Państwa dziecka, nie logować się jako kolejny członek grupy. Ustrzeżemy się w ten sposób przed przeciążeniem połączenia.

Pedagog