Back

Komunikat

Uwaga, istnieje możliwość zorganizowania na terenie szkoły w godzinach popołudniowych konsultacji dla uczniów poszczególnych klas. Spotkania te mogą służyć m.in. wykazaniu się przed nauczycielem swoją wiedzą zasługującą na podwyższenie proponowanej oceny na zakończenie roku szkolnego lub ponownemu wyjaśnieniu przez nauczyciela jakiegoś tematu ( w tym przypadku należy wcześniej jasno sprecyzować swoje życzenie wysyłając zgłoszenie).
Chęć udziału w tych konsultacjach należy zgłosić do 4 czerwca za pośrednictwem szkolnej poczty.
Uczeń zgłaszający się na wyżej wymienione zajęcia, przychodząc musi przedstawić oświadczenie od rodzica, że jest zdrowy, a w jego domu nikt nie jest objęty kwarantanną.
Jednocześnie informuję, że w budynku Pałacu i w szkole zostaną zapewnione wszelkie zasady bezpieczeństwa sanitarnego.