Back

Komunikat

Szanowni Państwo,

                Uprzejmie informuję, że do 12 listopada otrzymają Państwo na swoja pocztę elektroniczną wykaz ocen uzyskanych przez dziecko do dnia 9 listopada. W informacji zaznaczone będą nowe oceny uzyskane od dnia ostatniej przesłanej Państwu informacji, tj. od 13.10.2020.

Komunikat

                W dniu 13 listopada o godz. 17.00 na platformie DISCORD (kanał dziecka klasy,  godzina wychowawcza) odbędzie się spotkanie rodziców z wychowawcą. Zebranie rodziców klasy IIg o godzinie 17.30. Natomiast w godzinach od 17.30 do 19.00 będą przy telefonach dyżurowali nauczyciele przedmiotów, aby porozmawiać z rodzicami, którzy będą sobie tego życzyli.  Potrzebę takiej rozmowy należy poprzedzić telefonem do sekretariatu (697 816 614, 52 349 30 33), który będzie pośredniczył w uzyskaniu kontaktu z nauczycielem.

Dyrektor dostępny będzie pod numerem  697 816 616.

Bydgoszcz, dnia 4.11.2020

Z poważaniem

Urszula Kieler