Back

Komunikat z dnia 16.12.2021 r.

Komunikat

W dniach 20,21,22 grudnia 2021 i 3,4,5 stycznia 2022 zajęcia  lekcyjne będą realizowane z użyciem platformy DISCORD (obowiązkowo z zastosowaniem kamery).

Dzień 7 stycznia 2022 zgodnie z naszym szkolnym kalendarium będzie dniem wolnym od zajęć.

W mury szkolne na normalne zajęcia wracamy 10 stycznia 2022.

Przypominam jednocześnie, że ocenianie Waszych postępów za pierwsze półrocze kończy się 12 stycznia 2022, a feriami cieszymy się (z zachowaniem sanitarnej ostrożności) od 17 stycznia 2022.

Bydgoszcz, dnia 16.12.2021                                                           

                                                                                              Urszula Kieler