Back

List Dyrektora

Szanowni Państwo,

            Miło mi powitać Państwa w nowym, jakże trudnym, roku szkolnym. Pragnę  Państwa poinformować, że jestem na stanowisku i dopóki sił i zdrowia mi starczy będę starała się stworzyć Państwa dzieciom najbezpieczniejsze warunki nauki.

Zakupiłam jednoosobowe stoliki dla najliczniejszych klas, są też płyny dezynfekcyjne, maseczki zapasowe ( gdyby uczniowie zapomnieli swoich),  rękawiczki do chwytania kredy i termometr bezdotykowy. Są też opracowane przeze mnie regulaminy i wydane odpowiednie zarządzenia. Zatrudniłam  jeszcze jednego pracownika, którego zadaniem będzie m.in. monitorowanie wdrażania  w szkolne życie opracowanych wytycznych, dotyczących  bezpieczeństwa sanitarnego. Niestety, z przykrością przyjęłam i uczniowie z pewnością też, odejście z pracy trójki pań nauczycielek z najdłuższym stażem zawodowym, których doświadczenie  było skarbem naszej szkoły.

Szczęściem w nieszczęściu z koronawirusem jest to, że jesteśmy mało liczną szkołą, która się mieści w dużym budynku. Mimo to, uprzejmie proszę, o zadbanie, aby dzieci miały odpowiedni do nauki zdalnej sprzęt komputerowy.  Proszę  systematycznie sprawdzać internetową stronę szkoły i pocztę. Oprócz tego, uczniowie będą się porozumiewali z wychowawcą i między sobą na komunikatorze  MESSENGER. Do nauki zdalnej wybraliśmy platformę DISCORD. Pierwszego września otrzymają dzienniczki ucznia, w których m.in. będą zapisywane ich oceny. Proszę też o stały kontakt telefoniczny, email lub na Facebooku z sekretariatem, pedagogiem, wychowawcami i ze mną.

Pragnę poinformować, że pierwsze zebranie z rodzicami odbędzie się około dwudziestego września i raczej w formie zdalnej..

Ze względu na częste prywatne ubezpieczenie dzieci od NW, dokonywane samodzielnie przez rodziców  informuję, że  szkoła ubezpieczy dzieci tylko na Państwa życzenie.

Serdecznie Państwa pozdrawiam, życzę zdrowia i proszę o wyrozumiałość.

Bydgoszcz, dnia 27 sierpnia 2020                                                     Urszula Kieler