Back

Matura 2023 – materiały informacyjne


Aneks zawiera m.in. spis wiadomości
i umiejętności określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki o wymaganiach egzaminacyjnych obowiązujących w 2023i 2024 r. (Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 (Dz.U. poz. 1246) ORAZ informacje o treściach informatora, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 i 2024 r.
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/informatory/

Egzamin maturalny w roku 2023 oraz 2024 – prezentacja o najważniejszych zmianach. Najważniejsze informacje o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w roku 2023.
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Komunikaty/20220819%20EM%20w%20latach%202023%20i%202024%20ZMIANY.pdf

Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego, wraz z aneksami.
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/harmonogram-komunikaty-i-informacje/komunikaty-w-sprawie-listy-jawnych-zadan-w-czesci-ustnej-egzaminu-maturalnego-w-2023-r/

Przykładowe arkusze egzaminacyjne
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/arkusze-pokazowe-marzec-2022/

Arkusze diagnostyczne z września 2022 r. (język polski, matematyka i języki obce nowożytne na poziomie podstawowym)
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/arkusze-diagnostyczne-wrzesien-2022/

Materiały dodatkowe
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/

Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu z języka polskiego:
– zbiór materiałów – dla uczniów
i nauczycieli – dotyczących części ustnej oraz części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym
– zbiór przykładowych niejawnych zadań do części ustnej egzaminu z języka polskiego wraz z przykładowymi realizacjami oraz komentarzem
– przykładowe nagrania egzaminu ustnego
z języka polskiego
– filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z języka polskiego, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/jezyk-polski-materialy-dodatkowe/

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/jezyk-polski-czesc-ustna/

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/materialy-informacyjno-szkoleniowe/

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/jezyk-polski-materialy-dodatkowe/jezyk-polski-filmy-scenariusze-i-prezentacje/

materiały informacyjno-szkoleniowe dotyczące egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku 2023:
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/materialy-informacyjno-szkoleniowe/
materiał jest przeznaczony dla wszystkich zdających i dotyczy wstępu i zakończenia w wypowiedzi pisemnej oraz dwie prace do oceny.

Zbiory zadań z matematyki na poziomie podstawowym oraz na poziomie rozszerzonym
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/matematyka-materialy-dodatkowe

Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z biologii:
– elementy analizy statystycznej w biologii
– filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z biologii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023 .
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/biologia-materialy-dodatkowe/

Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z chemii:
– dwa opracowania dotyczące elektrochemii
– filmy, scenariusze i prezentacje – dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2015 z chemii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023.
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/chemia-materialy-dodatkowe/

Materiał dotyczący interpretacji danych statystycznych w zadaniach egzaminacyjnych z geografii
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/geografia-materialy-dodatkowe/

Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z filozofii:
– logika na egzaminie maturalnym z filozofii
– wypracowanie maturalne z filozofii.
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/filozofia-materialy-dodatkowe/

Materiał dotyczący wypracowania maturalnego z historii sztuki
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/historia-sztuki-materialy-dodatkowe/

Materiały dodatkowe dotyczące egzaminu maturalnego z historii:
dwa materiały dodatkowe dotyczą:
1) wykorzystania tekstów ikonograficznych w zadaniach egzaminacyjnych
2) wypracowania na egzaminie maturalnym z historii.
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/historia-materialy-dodatkowe/


Uwaga
W opracowaniu jest jeszcze 3. materiał dotyczący egzaminu maturalnego z chemii oraz materiał dotyczący egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie. Oba materiały zostaną opublikowane do końca stycznia.