Back

Nauczanie domowe

Od września 2018 r. nasza szkoła jest otwarta dla uczniów chcących realizować obowiązek szkolny i obowiązek nauczania poza szkołą w ramach nauczania domowego, zgodnie z art. 37 ustawy – Prawo oświatowe. Pierwsi uczniowie zaczęli naukę w tym trybie 1 września 2018 i z powodzeniem ukończyli licealną klasę 19 czerwca 2019.

Zapraszamy!