Back

Korzyści z nauki w naszej szkole

Korzyści z nauki w naszej szkole

Dobre warunki

Szkoły zapewniają dostęp do świetnie wyposażonych sal lekcyjnych oraz sali widowiskowej, restauracji, basenu, sali gimnastycznej, sali rytmiki, itp. w dogodnej lokalizacji przy ul. Jagiellońskiej 27 (Pałac Młodzieży) oraz udział w licznych obozach i wycieczkach, a wszystko to w miłej atmosferze.

Indywidualne podejście do każdego ucznia

Możliwość wyboru przedmiotów rozszerzonych, formy wychowania fizycznego, języków obcych oraz zajęć pozalekcyjnych według własnych potrzeb, pasji i zainteresowań

Warunki dla niepełnosprawnych

Nasza szkoła jest w pełni przystosowana dla osób niepełnosprawnych

Świetne towarzystwo

Aby dotrzeć do każdego ucznia, zajęcia odbywają się w małolicznych klasach pod kierunkiem wspaniałych nauczycieli. Pedagog roztacza szczególną opiekę nad uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Dyrektor

Dyrektor

mgr Urszula Kieler

Właściciel oraz Dyrektor naszych szkół

Związana z niepublicznym szkolnictwem od 1990 roku. Wspaniały pedagog i organizator. Odznaczona przez Ministra Edukacji Narodowej Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

mgr Urszula Kieler na uroczystości wręczenia odznaczeń
przyznanych przez Ministra Edukacji Narodowej

Pedagog

Pedagog

Uczniu, Rodzicu, Nauczycielu,

Jestem tu dla Was. Chcę służyć Wam pomocą i radą.

UCZNIU,  jeśli masz trudności w kontaktach z rówieśnikami, nie wiesz, jak efektywnie się uczyć, jak gospodarować swoim czasem, nie umiesz skoncentrować się na lekcji, inni wciąż narzekają na Twoje zachowanie, uważasz, że  rodzice i nauczyciele Cię nie rozumieją, masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić, planujesz swoją ścieżkę rozwoju, pragniesz pomóc innym, ale nie wiesz, jak to zrobić, chcesz po prostu z kimś porozmawiać – CZEKAM NA CIEBIE.

RODZICU, jeżeli w rozwoju Twojego dziecka coś Cię niepokoi, chcesz porady w sprawie dalszego harmonijnego rozwoju Twojego syna/córki , borykasz się z problemami związanymi z trudnym okresem dojrzewania dziecka, chciałbyś pomóc, ale nie wiesz jak – SPRÓBUJĘ CIĘ WESPRZEĆ.

NAUCZYCIELU, rozwikłajmy razem problemy wychowawcze Twojej klasy i poszczególnych uczniów. Razem wspierajmy ich rozwój. Mogę Ci pomóc w realizacji godzin wychowawczych i zajęć, które wymagają wiedzy pedagogicznej i psychologicznej.

I am raw html block.
Click edit button to change this html

Informacje prawne

Informacje prawne

Rok założenia 1990. Szkoła jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Oznacza to, że wydawane tu świadectwa są równoznaczne ze świadectwami szkół publicznych.

Regulamin

Regulamin
Regulamin I Prywatnego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy - Pobierz

Misja szkoły

Misja szkoły

I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy jest szkołą, która powstała już w 1990 roku, wówczas jako I Społeczne Liceum Ogólnokształcące i przekształcona została w szkołę prywatną w 1997 roku. W roku 1999 przy liceum powstało I Prywatne Gimnazjum. Są to autorskie szkoły Urszuli Kieler. Od samego początku szkołom przyświecała idea stworzenia przyjaznych i bezpiecznych warunków do indywidualnego rozwoju uczniów. Służyć temu mają małoliczne klasy, bliski kontakt uczniów z nauczycielami i dyrekcją szkoły, a także szeroka oferta dydaktyczna, dostosowywana do potrzeb i możliwości każdego ucznia.

Każdy uczeń może wybrać rozszerzenia z dowolnych przedmiotów, zgodnych z jego zainteresowaniami i planami na przyszłość. Indywidualizacji procesu nauczania służy także możliwość wyboru języka obcego, form realizacji wychowania fizycznego, treści zajęć artystycznych i technicznych w gimnazjum. Stawiamy na ucznia o sprecyzowanych zainteresowaniach. Największe sukcesy nasi uczniowie odnosili w zakresie historii sztuki – w gronie naszych absolwentów jest trzech laureatów, dwoje finalistów Olimpiady Artystycznej. Mamy też na swoim koncie osiągnięcia uczniów w olimpiadach i konkursach językowych. Polubiliśmy fotografowanie i w tej dziedzinie systematycznie odnosimy sukcesy. Nasi absolwenci kontynuowali naukę w licznych szkołach wyższych – w tym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Głównej Handlowej, w Akademiach Medycznych.

Mamy też szeroką ofertę dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych – zajęcia dla uczniów z dysleksją, wsparcie pedagoga, indywidualne programy wspierania uczniów z trudnościami. Ważną rolę w wizji szkoły odgrywa także kształtowanie charakterów uczniów. Wraz z całą szkolną społecznością organizujemy wigilie dla osób starszych i samotnych, wydajemy gazetkę wielkanocną na cele charytatywne, kształtujemy szacunek dla dziedzictwa narodowego i regionalnego. Przygoda z I Prywatnym Liceum i Gimnazjum rozpoczyna się od pobytu na obozie adaptacyjnym w Pałacu w Lubostroniu.

W trakcie nauki uczniowie uczestniczą w życiu kulturalnym miasta i zwiedzają jego zabytki, opiekują się także grobami słynnych bydgoszczan. W celu wychowywania w duchu patriotyzmu i znajomości tradycji narodowej, wprowadziliśmy, według programu autorskiego, dodatkowy przedmiot – dzieje kultury polskiej.

Istotą naszej szkoły jest bycie razem – nie obok siebie – uczniów, nauczycieli, dyrekcji i rodziców. Stąd wspólnie przeżywamy wszystkie szkolne uroczystości i przed świętami spotykamy się przy jednym wigilijnym stole. Słowa Jana Pawła II: „Bycie z ludźmi i dla ludzi” przyświecają nam w realizowaniu misji naszej szkoły.

Maskotka

Maskotka

Od kilkunastu lat nasza szkoła wspiera utrzymanie puchacza Bubo-Bubo,
mieszkańca Ogrodu Fauny w Myślęcinku.

Partnerzy

Partnerzy