Back

Obóz adaptacyjny

Regulamin wycieczki

Lubostroń 14-15.09.2023 r.

 1. Postanowienia regulaminu obowiązują bezwarunkowo wszystkich uczestników wyjazdu. Uczniowie zostają zapoznani z regulaminem i fakt ten potwierdzą podpisem.
 2. Każdego uczestnika obowiązuje dyscyplina i właściwe zachowanie się w autokarze, na terenie ośrodka i poza nim.
 3. W trakcie jazdy busem zachowujemy się bezpiecznie tj. zajmujemy siedzące miejsca, trzymamy się uchwytów i nie hałasujemy.
 4. W czasie trwania wycieczki nie dopuszcza się: picia alkoholu, palenia papierosów, zażywania środków odurzających. Nieprzestrzeganie tego grozi wydaleniem ze szkoły.
 5. Zabrania się uczniom samowolnego oddalania się od grupy.
 6. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania opiekunów o ewentualnych, niepokojących objawach, mogących sygnalizować chorobę oraz o złym samopoczuciu.
 7. Uczestnicy wycieczki ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych, które powstały z ich winy.
 8. Podczas zajęć organizowanych i posiłków nie korzystamy z telefonów komórkowych.
 9. Zawsze należy stosować się do poleceń opiekunów.
 10. W ośrodku należy zachować ciszę nocną w godz. 22.oo – 07.oo.
 11. Przed zejściem na posiłki wychowankowie będą się gromadzili przed budynkiem hotelu.
 12. Wyjście na teren parku wymaga zgody opiekuna.
 13. Podczas bytności w pokoju zabrania się zamykania drzwi na klucz.
 14. Przed wyjściem z budynku należy zamknąć pokój na klucz. Za klucz odpowiada osoba wyznaczona przez grupę.
 15. Po godzinie 21.3o nie wolno przebywać w obcym pokoju.
 16. Od godz.22.00 nie należy korzystać z telefonów w ośrodku.
 17. Zabrania się włączania w ośrodku jakichkolwiek urządzeń elektrycznych (oprócz ładowarek do telefonu).

Ogólny program wycieczki:

 1. Miejsce pobytu – Lubostroń (Pałac), tel. 52 384 46 23
 2. Przejazd – bus
 3. Termin zbiórki – 14 września 2023 – godz. 7.40 (szkoła)
 4. Termin powrotu – 15 września 2023 – ok. 13.00 (Pałac Młodzieży)
 5. Program – W programie przewidziano m.in.:
  • spotkanie z p dyrektor na temat Statutu i regulaminów szkoły, zasad oceniania, planów szkoły na ten rok szkolny
  • zwiedzanie pałacu i parku z przewodnikiem
  • zajęcia z historii sztuki
  • zajęcia sportowe i rekreacyjne
  • zajęcia z p. psycholog i p. pedagog
  • zabawy integracyjne – kl. pierwsza
  • zajęcia dotyczące savoir-vivru
  • spacery po pięknym parku
  • spotkanie ze strażą miejską
 6. Należy zabrać – wygodne obuwie, notatnik, długopis, strój gimnastyczny, odzież przeciwdeszczową, drugie śniadanie,
 7. Telefon opiekuna w czasie obozu – 697 816 616