Back

Organizacja nauczania

Organizacja nauczania w I Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w czasie pandemii

Obowiązuje od 19 października 2020

Zasady organizacji zostały przekazane wszystkim nauczycielom i rodzicom za pośrednictwem poczty elektronicznej, uczniowie zapoznali się z nimi w ramach godzin wychowawczych.