Back

List do rodziców II

Z przyczyn wiadomych, w trosce o Państwa i nasze zdrowie, odwołuję przewidziane na 19 marca 2020 zebranie z rodzicami. Uzyskane przez uczniów do dnia 23 marca oceny prześlemy Państwu do 25 marca drogą e-mailową. Rodziców i uczniów klasy trzeciej ponadto poinformujemy
o przewidywanych ocenach na zakończenie nauki w naszej szkole.

Zwracam Państwu uwagę, że wśród ocen cząstkowych powinny znaleźć się także te uzyskane z obecnej domowej pracy wykonywanej pod kierunkiem nauczycieli, zatem uczniowie klasy trzeciej mają jeszcze możliwość poprawy ocen.

Jeszcze raz zatem proszę o pomoc w mobilizowaniu dzieci do nauki. Jeżeli Państwo życzyliby sobie kontaktu (najlepiej telefonicznego) z nauczycielem jakiegoś przedmiotu, wychowawcą, pedagogiem lub ze mną, proszę umawiać się przez sekretariat-jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Na tej stronie zostaną zamieszczone także ogólne informacje dotyczące zrealizowanych ostatnio zadań szkoły jak i planów na przyszłość (?)

Proszę także zarówno Państwa jak i dzieci o systematyczne sprawdzanie wiadomości zawartych na :

1) stronie internetowej I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego

2) własnej poczcie e-mailowej

3) na tzw. grupie założonej przez uczniów na Messengerze

 Z poważaniem

Urszula Kieler