Back

Regulamin funkcjonowania I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego od 1 września 2021 roku w okresie epidemii COVID-19

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1

Dyrektora I Prywatnego Liceum

Ogólnokształcącego w Bydgoszczy

z dnia 30 sierpnia 2021

Regulamin funkcjonowania   I Prywatnego  Liceum Ogólnokształcącego od 1 września 2021 roku

w okresie epidemii COVID-19

1. Do szkoły możesz przyjść wyłącznie zdrowy, jeżeli nie masz żadnych objawów infekcji górnych dróg oddechowych i gorączki oraz, jeżeli  w domu nikt nie przebywa na kwarantannie lub w  izolacji.

2. Do Pałacu Młodzieży nie może wchodzić  żadna osoba Tobie  towarzysząca.

3. Jeżeli będą chcieli do szkoły przyjść  Twoi rodzice, muszą być zdrowi i  umówić się wcześniej z sekretariatem. Następnie:

– przy wejściu zdezynfekować dłonie

– mieć nałożoną na twarz maseczkę

– czas pobytu rodzica w budynku Pałacu Młodzieży należy ograniczyć do minimum

  • Rekomenduję kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (telefon, sms, poczta elektroniczna).

4. Nie powinieneś przynosić do szkoły żadnych zbędnych przedmiotów.

5. Nie powinieneś pożyczać  przyborów szkolnych i podręczników.

6. Nie powinieneś dotykać dłońmi twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. Podczas ewentualnego kaszlu czy kichania zasłaniaj twarz łokciem lub chusteczką, którą zawsze miej w plecaku.

7. Po wejściu do Pałacu Młodzieży z zasłoniętymi ustami i nosem masz obowiązek:

– zdezynfekować dłonie

– poddać się mierzeniu temperatury bezdotykowym termometrem

– pozostawić wierzchnią odzież w szatni

– nie gromadzić się, unikać skupisk, zachować  co najmniej 1,5 m dystans społeczny.

8 . Na zajęcia oczekuj  przy sali lekcyjnej, w której wyznaczono w planie lekcje Twojej klasie.

9.  Po każdorazowym wejściu do sali lekcyjnej dezynfekuj dłonie.

10. Nie siadaj na korytarzu obok kolegi/koleżanki, zawsze zostawiaj chociaż jedno wolne miejsce między wami.

11. Przerwy będziesz spędzał blisko sali, w której wyznaczono najbliższe zajęcia Twojej klasie.

12. W szkole musisz mieć  maseczkę:

– możesz ją mieć na twarzy, na lekcjach, jeżeli czujesz się w niej bezpieczniej

– musisz ją mieć jeżeli nie  jest zachowany 1,5 metrowy dystans do kolegi lub nauczyciela

– musisz ją założyć, jeżeli życzy sobie tego nauczyciel na danej lekcji lub w trakcie rozmowy z Tobą

-musisz ją założyć na korytarzu, kiedy będziesz wchodził do sekretariatu, gabinetu dyrektora, do    pokoju      nauczycielskiego, barku i restauracji

– musisz ją mieć na twarzy, kiedy ktoś w klasie będzie miał nawet lekkie objawy przeziębienia, o których lekarz wypowiedział  się jako o niegroźnych.

13. Maseczki zużyte należy wyrzucać do specjalnych pojemników, a te do wielokrotnego użytku prać w temperaturze co najmniej 60⁰C.

14. Będą czynne toalety na parterze (za recepcją) i na 2 piętrze. Zabronione jest gromadzenie się i bezzasadne przebywanie w toaletach. Pamiętaj zachować zasady higieny i koniecznie myć i dezynfekować ręce.

15. Wracamy do instytucji dyżurnego, którego rola w obecnej sytuacji będzie bardzo ważna. Jego obowiązkiem będzie dbanie o wietrzenie sali lekcyjnej, odpowiednie zabezpieczenie kredy lub pisaka w folię  lub rękawiczki, aby ich bezpośrednio nie dotykały kolejne osoby, a także troska o zachowanie reżimu sanitarnego w klasie.

16. Niekiedy zajęcia będą odbywać się na świeżym powietrzu, zwłaszcza lekcje wychowania fizycznego. Będziecie  wówczas wychodzili drzwiami  od strony  parku. Na lekcjach wychowania fizycznego będziemy unikać ćwiczeń i gier kontaktowych, w których nie można zachować dystansu.

17. Niebezpiecznym punktem może okazać się barek. Niedopuszczalne jest korzystanie z niego w taki sposób, jak to miało miejsce dotychczas. Będzie tam można dokonać zakupu i wyjść, a nie przebywać w trakcie całej przerwy.

  • Rekomenduję jednak przynoszenie śniadania z domu i spożywanie go siedząc na korytarzu.

18. Sekretariat szkolny staje się obecnie miejscem możliwie najkrótszego załatwiania sprawy, a wejście do niego obowiązuje w maseczce.

19. Każdą Twoją nieobecność rodzic/opiekun ma obowiązek zgłosić do sekretariatu szkoły telefonicznie lub e-mailowo podając przyczynę absencji. Objawy sugerujące chorobę zakaźną wymagają konsultacji z  lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.  Możesz też skorzystać z e-wizyty w przychodni zdrowia. O wyniku testu na koronawirusa powinna być poinformowana szkoła.

20. Twoja nieobecność w szkole musi być potwierdzona prośbą o usprawiedliwienie napisaną przez rodziców i dostarczoną do szkoły najpóźniej tydzień po Twoim powrocie do szkoły.

21. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na  infekcje dróg oddechowych, w tym szczególnie gorączkę, kaszel, trudności z oddychaniem, ma obowiązek natychmiastowej jego izolacji i powiadomienia rodziców o konieczności niezwłocznego odbioru dziecka ze szkoły.

22. Rodzice są proszeni o bezzwłoczne  odbieranie telefonów, smsów  lub możliwie najszybsze oddzwonienie.

23. Drodzy uczniowie, proszę nie lekceważcie istniejącego zagrożenia i wyżej wymienionych wytycznych. Od nich może zależeć zdrowie i życie  Wasze, moje, nauczycieli, pań pracujących w sekretariacie, pracowników Pałacu Młodzieży, ale także Waszych rodziców, babci i dziadka.  Wierzę w odpowiedzialność i mądrość moich uczniów.

Bydgoszcz, dnia 26.08.2020

Aktualizacja: 30.08.2021                                                                                     Urszula Kieler