Back

Rekrutacja

Czekamy na Ciebie!

Aby zostać uczniem naszej szkoły, powinieneś zapoznać nas z Twoimi wynikami nauczania i zachowania umieszczonymi na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i na zaświadczeniu z OKE oraz porozmawiać z nami w dogodnym dla Ciebie terminie. O tym, czy zostałeś przyjęty w poczet naszych uczniów, dowiesz się natychmiast po spełnieniu wyżej wymienionych warunków.