Back

Sukces naszej uczennicy

Nasza uczennica Zuzanna Sancewicz zdobyła, dzięki swojej pilności i systematyczności, Stypendium Prezesa Rady Ministrów!