Back

#Szkoła pamięta

Tak jak co roku włączyliśmy się do akcji #Szkoła pamięta i odwiedziliśmy groby sławnych bydgoszczan na Cmentarzu Starofarnym. Uczniowie wygłosili przy mogiłach biogramy zmarłych, które przygotowali na warsztatach w bibliotece. Uhonorowaliśmy również miejsce spoczynku
zmarłych w Parku Witosa, gdzie był kiedyś największy cmentarz ewangelicki w Bydgoszczy.