Back

Rekrutacja

Ogłaszamy rekrutację do naszej szkoły na rok szkolny 2020/2021. Jest to już 31 rekrutacja w historii I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Zgodę na utworzenie szkoły otrzymaliśmy wiosną 1990 roku. Była to wówczas pierwsza niepubliczna szkoła w Bydgoszczy. 

patrz link rekrutacja.