Back

Wracamy do szkoły

Drodzy Uczniowie,

Sytuacja epidemiczna na tyle się poprawia, że w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu  podstawowych zasad bezpieczeństwa wracamy do normalnej nauki w dniu 31 maja (poniedziałek).

Proszę pamiętać o:

  1. Zachowaniu chociaż minimalnej odległości pomiędzy osobami – 1,5 m.
  2. Dezynfekcji rąk przed i po lekcjach.
  3. Częstym myciu rąk, ochronie twarzy podczas kaszlu i kichania, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.
  4. Noszeniu maseczki na korytarzu, przestrzeniach wspólnych, na lekcjach, jeżeli nie można zachować dystansu pomiędzy sobą.
  5. Częstym wietrzeniu sal lekcyjnych.
  6. Korzystaniu z własnych przyborów i podręczników.
  7. Nieprzychodzeniu do szkoły w sytuacji objawów infekcji oraz, gdy domownicy przebywają w izolacji w warunkach domowych.
  8. Zachowaniu ostrożności w środkach transportu publicznego.

Zobacz też „ Regulamin funkcjonowania I Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy od 1 września 2020 roku w okresie epidemii COVID-19” (strefa ucznia).

Szkoła czeka na Was.