Back

Wycieczka do Inowrocławia

Szanowni Rodzice naszych uczniów,

Zgodnie z wcześniejszą informacją przekazaną na zebraniu rodziców:

W dniu 19 czerwca wybieramy się na wycieczkę do Inowrocławia. Celem wyjazdu jest zwiedzanie zbiorów Muzeum im. J. Kasprowicza, udział w lekcji nt. Młodej Polski oraz  rekreacja połączona ze zdrową inhalacją w Parku Solankowym. Przesyłam Państwu regulamin  wyjazdu i proszę o pisemne (e-mail) potwierdzenie zapoznania się z nim i wyrażenie zgody na wyjazd do dnia 10.06.2024 (poniedziałek). W naszym założeniu jadą wszyscy uczniowie (na zebraniu w dniu 22 maja zwolniłam w uzgodnieniu z rodzicami 2 uczniów).