Back

Zajęcia pozalekcyjne

Drodzy uczniowie,

pragnę Wam zwrócić uwagę na bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych proponowanych przez Pałac Młodzieży. Macierzystą  siedzibą naszej szkoły jest budynek Pałacu.  Warto więc po lekcjach i na miejscu zaspokajać lub rozszerzać zwoje zainteresowania o dziedziny (a jest ich ponad 70) ujęte w ofercie. Uczestnictwo w tych formach może przyczynić się do uzyskania lepszych wyników w nauce, do poszerzenia Waszych horyzontów, do zawarcia nowych przyjaźni, do lepszego zdrowia psychicznego i fizycznego, po prostu – do szczęśliwszego życia.
Link do Pałacu Młodzieży –  www.palac.bydgoszcz.pl